Puzzle2Learn

Lær gennem leg

Udviklet og produceret i Danmark

Printet uden giftige farvestoffer

MATEMATIK KAN VÆRE SJOVT!

Udfordrer dig selv med puslespillet

Efterhånden som eleverne arbejder sig igennem puslespillet, bruger de både de tabeller, de allerede har lært og de tabeller, de er ved at lære.

Lær tabellerne på en nem måde mens du har det sjovt.

Læg puslespillet og træn samtidig tabellerne.

Vær kreativ og bliv stimuleret til læring.

Puslespillet er tilgængeligt i tre forskellige sværhedsgrader

På den ene side af puslespillet er den lille tabel i alle regnbuens farver. Farverne er en hjælp til at få samlet puslespillet, da hver tabel har sin egen farve. På den modsatte side af puslespillet er talrækken fra 1-100 i én farve.

På den ene side af puslespillet er den lille tabel. De to startkanter af puslespillet er mørkeblå og resten af puslespillet er lyseblåt. På den anden side af puslespillet er den store tabel i alle regnbuens farver. Hver tabel har sin egen farve.

På den ene side af puslespillet er den lille tabel. De to startkanter er mørkeblå og resten af puslespillet er lyseblåt. På den anden side af puslespillet er den store tabel i én farve.

Dorete

Dorete fik en ide!

Da jeg var 9 år gammel, fik jeg en ide til, hvordan børn i hele verden kunne lære tabellerne, samtidig med at de har det rigtig sjovt.

SÅDAN GØR DU

Puslespillet er tilgængeligt i tre forskellige udgaver med hver sin sværhedsgrad. De forskellige udgaver gør det muligt at undervisningsdifferentiere, da eleverne kan blive udfordret på det niveau, de befinder sig.

Hvert spil kan samles på to måder, da både forsiden og bagsiden har sit eget puslespil. Inden du går i gang, skal du beslutte, hvilket du vil samle.

Efterhånden som du samler puslespillet, træner du tabellerne.

Hvis du har mod på det, kan du konkurrere på tid med dig selv eller andre.

Jeg håber du lærer tabellerne mens du har det rigtig sjovt!

God fornøjelse!

- Dorete

Læringsteori

800x500

Puslespillet som læringsredskab afspejler på mange måder læringsteorien af Papert, Piaget og Vygotsky.

DSCN0096 800x500

Tanken med spillet er at lære gennem leg og at stimulere den enkelte elevs læring.

DSCN0067 (3) 800x5++

Puslespillet er et eksempel på kollaborativ læring, hvor samarbejde danner grundlag for at elever lærer af hinanden.

Vores mission

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_4

Inden 2030 skal det sikres, at alle piger og drenge gennemfører gratis, rummelig grundskoleuddannelse i høj kvalitet, der fører til relevante og effektive læringsresultater.

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_10

Inden 2030 skal ulighed mellem kønnene i uddannelse afskaffes, og der skal sikres lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsundervisning for de mest udsatte, herunder mennesker med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situationer.

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12

Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

c2c-silver_4f_DK

En helhedsorienteret miljøcertificering, som sikrer, at et produkt hverken forurener eller dræner jordens ressourcer men derimod indgår i naturens eget kredsløb. Tanken er, at produkterne cirkulerer i kredsløbet og anvendes igen og igen. Produktet giver ikke affald og er hverken giftige for mennesker eller miljø.

Det er vores håb, at kreativitet og leg vil styrke børns indlæringsevne. Vi er alle forskellige, vi lærer på forskellige måder og har forskellige interesser, men stort set alle elsker en sjov udfordring! Vores hensigt er at forbinde den sjove udfordring med kreativitet og på den måde opnå glæde i læringen.

Dorete

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at købe puslespil eller er interesseret i at blive forhandler, kan vi kontaktes via formularen nedenfor.

Please enter your name.
Please enter a message.